cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-dieu-chinh-tai-kcn-hoa-binh

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tại KCN Hòa Bình

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tại KCN Hòa Bình

Article

Vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh chấp thuận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Anh Nhã cho Công ty TNHH Phúc Nhân tại KCN Hòa Bình.

Mục tiêu dự án: Xây dựng xưởng sản xuất, chế biến lâm sản với quy mô công suất thiết kế: 2.000 m3 thành phẩm/năm;  Địa điểm thực hiện: Lô C2-2, Khu công nghiệp Hoà Bình. Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 5.717 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án: 6 tỷ VNĐ. Thời hạn hoạt động: 40 năm.

Trách nhiệm nhà đầu tư:

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

- Sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp để đưa vào chế biến. Nếu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, bất hợp pháp thì phải ngừng hoạt động, tự tháo gỡ máy móc, thiết bị và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

                                                                             Phòng QLĐT

Từ khóa:

Top page Desktop