ccn-thu-hut-hon-125-ty-dong-dau-tu-vao-cum-cong-nghiep-dak-la

CCN: Thu hút hơn 125 tỷ đồng đầu tư vào Cụm công nghiệp Đăk La

CCN: Thu hút hơn 125 tỷ đồng đầu tư vào Cụm công nghiệp Đăk La

Article

Cụm công nghiệp Đăk La là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp gồm: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.

Tính từ đầu năm 2007 đến nay, đã có bốn doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào Cụm công nghiệp Đăk La, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 125,48 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng là 148.022m2. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất gỗ từ cây cao su (gỗ rừng trồng) và sản xuất VLXD (gạch không nung, gạch tuynen và bê tông tươi).

Dự kiến số lao động sử dụng khi các doanh nghiệp trên đi vào hoạt động khoảng 300 người.

Đây là tín hiệu vui về thu hút đầu tư vào CCN Đăk La trong thời gian tới.

                                                        Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Từ khóa:

Top page Desktop