cham-dut-hieu-luc-thong-bao-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung

Chấm dứt hiệu lực thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Chấm dứt hiệu lực thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Article

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 55/TB-BQLKKT về chấm dứt hiệu lực Thông báo số 43/TB-BQLKKT ngày 22/9/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương (Địa chỉ: thôn Chiêng Chiếc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Điện thoại 0396935219; +8562092222568).

Lý do: Kể từ ngày được giới thiệu địa điểm đầu tư đến nay, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương không triển khai các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư như đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu  tư, bồi thường GPMB, thuê đất, thiết kế, lập dự án đầu tư, đầu tư xây dựng công trình …

QHXD

Từ khóa:

Top page Desktop