cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Article

Ngày 08/11, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 98/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khu dân cư mới Đăk Sú, tại xã Đăk Sú và thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi của nhà đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nắng Bình Minh.

Xem Quyết định tại đây!

Top page Desktop