chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-dak-la

Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công nghiệp Đăk La

Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công nghiệp Đăk La

Article

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét của Công ty CP kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại cụm công nghiệp Đăk La.

Mục tiêu dự án: Sản xuất gạch không nung, Bê tông tươi, Ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét.

Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: Gạch không nung 10 triệu viên/năm; Bê tông tươi 60m3/h; Ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét 10 triệu viên/năm.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Gạch không nung, Bê tông tươi, Ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần đất lô A5 (A5.4), Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Diện tích mặt đất sử dụng: 32.317 m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 52.268.300.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, hai trăm mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng).

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời gian hoàn thành thi công xây dựng, đưa dự án đi vào vận hành sản xuất kinh doanh kể từ tháng 12/2018.

BBT (tổng hợp)

Từ khóa:

Top page Desktop