huong-dan-gian-tam-ngung-cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu

Hướng dẫn giãn, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Hướng dẫn giãn, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Article

Ngày 05/4, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Văn bản số 213/BQLKKT-QLĐT gửi các chủ đầu tư có dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum về hướng dẫn giãn, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Theo đó, trong trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ, không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký thì tùy theo tình hình và khả năng để thực hiện các thủ tục sau:

1. Giãn tiến độ đầu tư: nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho Ban quản lý khu kinh tế khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Mẫu đề xuất và hồ sơ tại PHỤ LỤC I.

2. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý khu kinh tế. Mẫu thông báo và hồ sơ tại PHỤ LỤC II.

3. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và gửi cho Ban quản lý khu kinh tế. Mẫu thông báo và hồ sơ tại PHỤ LỤC III.

Ban quản lý khu kinh tế báo để các chủ đầu tư thực hiện. Các dự án chậm tiến độ, không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký nhưng chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục trên thì xử lý theo qui định.

N.H

Top page Desktop