kon-tum-phe-duyet-danh-muc-du-an-trong-diem-thu-hut-dau-tu-vao-tinh-kon-tum-giai-doan-2018-2020

Kon Tum phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Kon Tum phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Article

Ngày 09/3, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020

Theo đó, trong giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Kon Tum tập trung thu hút đầu tư 45 dự án trọng điểm trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp (11 dự án), công nghiệp (08 dự án), văn phòng- thương mại – dịch vụ - du lịch (17 dự án), đầu tư phát triển đô thị (09 dự án).

Danh mục thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum là 63 dự án trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp (16 dự án), công nghiệp (18 dự án), văn phòng- thương mại – dịch vụ - du lịch (17 dự án), đầu tư phát triển đô thị (12 dự án).

Tại khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp gồm các dự án sau: Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y;  Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Bắc Bờ Y và hạ tầng Khu đô thị Nam Bờ Y; Các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Hoà Bình (giai đoạn 2); Chợ biên giới, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Cũng theo Quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đăng tải nội dung của Quyết định này lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lựa chọn và xây dựng biểu mô tả một số dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Danh sách các dự án cụ thể được đính kèm tại đây.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop