LĨNH VỰC DOANG NGHIỆP - LAO ĐỘNG

LĨNH VỰC DOANG NGHIỆP - LAO ĐỘNG. Thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 2.

 

STT

Tên thủ tục hành chính: 11 thủ tục

01

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

02

Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của các danh nghiệp trong khu công nghiệp.

03

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động làm việc ở nước ngoài thời hạn dưới 90 ngày.

04

Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

05

Cấp lại Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

06

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

07

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – Mẫu D.

08

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

09

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

10

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

11

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Top page Desktop