phe-duyet-de-an-thue-mat-bang-tai-cua-khau-quoc-te-bo-y

Phê duyệt Đề án thuê mặt bằng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt Đề án thuê mặt bằng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Nhằm phát triển phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, kết hợp du lịch cửa khẩu với các khu du lịch của tỉnh; xây dựng các khu thuế quan, khu bảo thuế, cửa hàng miễn thuế, các trung tâm thương mại, chợ cửa khẩu theo Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sử dựng một phần diện tích nhà làm việc Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt) vào mục đích cho thuê.

Địa điểm thực hiện Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Thời gian cho thuê 10 năm. Phương thức cho thuê thông qua đấu giá.

Xem Quyết định tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop