CCN ĐẮK LA

Quy hoạch sử dụng đất tại CCN Đắk la, huyện Đắk Hà, Kon Tum.

Top page Desktop