thong-bao-tham-du-cuoc-thi-“tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-lao-viet-nam

Thông báo tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam

Thông báo tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam

Article

Thực hiện Công văn số 879-CV/HU, ngày 28/7/2017 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) yêu cầu:

1. Các Chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Trong đó yêu cầu mỗi Chi bộ trực thuộc tham gia ít nhất 01 Bài dự thi, gửi về Đảng uỷ BQLKKT tỉnh để tổng hợp, gửi Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ngọc Hồi, gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (thời gian trước ngày 20/8/2017).

* Hình thức tham gia:

- Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (http://vietlao.dangcongsan.vn) và các trang báo điện tử: Báo nhân dân (www.nhandan.org.vn); Báo Quân đội nhân dân (www.qdnd.vn); Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn); Báo tiền phong (www.thanhnien.vn); Báo Tuổi trẻ (www.tuoitre.vn).

- Thi viết theo các Chủ đề được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố, đăng tải trên Trang TTĐT của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (tuyengiaokontum.org.vn).

* Các cá nhân được tham gia cả hai hình thức thi và không hạn chế số lượng bài thi; các tham gia dự thi được quy định rõ trong Thể lệ Cuộc thi.

2. Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan thực hiện việc tuyên truyền về các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2017” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU, ngày 18/5/2017 của Đảng uỷ BQLKKT tỉnh).

3. Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan thực hiện việc đăng tải các thông tin về Cuộc thi lên Trang TTĐT để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động biết, tham gia.

Văn phòng (tổng hợp)

Top page Desktop