tiep-tuc-dau-tu-quan-ly-khu-cong-nghiep-sao-mai

Tiếp tục đầu tư, quản lý Khu Công nghiệp Sao Mai

Tiếp tục đầu tư, quản lý Khu Công nghiệp Sao Mai

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản về tiếp tục đầu tư, quản lý Khu Công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục đầu tư hạ tầng và quản lý Khu công nghiệp Sao Mai theo quy hoạch nhằm thu hút đầu tư dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum; đồng thời tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư và quản lý, khai thác có hiệu quả Khu Công nghiệp trên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum theo chức năng nhiệm vụ của ngành, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức triển khai các nội dung trên theo đúng quy định.

Văn phòng

Top page Desktop