xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Article

Ngày 02/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường dự án Nhà máy gia công cơ khí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại một phần lô quy hoạch E2 và lô đất trống bên cạnh - KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng Kon Tum (Chủ dự án) có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3. Thực hiện nghiêm các yêu cầu khác như sau:

- Công tác quản lý chất thải nguy hại; các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Tuyệt đối không được sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; cung cấp đầy đủ các số liệu, thông tin liên quan khi có yêu cầu;

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có thay đổi về quy mô, công suất dẫn đến sự thay đổi tác động môi trường, chủ dự án phải có văn bản báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop